دسته: معاونت پژوهش ،فناوري وانتقال يافته هاRSS
معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان )
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان )

معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان ) استان مرکزی با مساحتی بالغ بر ۲۹۴۰۰۰۰ هکتار در محل تلاقی دو رشته کوه البرز و زاگرس و در فلات مرکزی ایران قرار گرفته است و شرایط آن به گونه ایست که توسعه بی رویه بخش صنعت از یک طرف و افزایش جمعیت از طرف…..

بخش علوم دامی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش علوم دامی

  بخش علوم دامی مرکز  تاریخچه بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز از سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را با هدف کمک به توسعه بخش دامپروری استان و حل مشکلات بخش های اجرایی و بهره برداران از طریق اجرای پژوهش های کاربردی با چهار گرایش دام و مرتع، گوسفند و بز، تغذیه دام سبک و سنگین و…..

آبخیزداری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آبخیزداری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی فرم خلاصه اطلاعات دستاوردهای جدید پژوهشی    واسنجی مدل های تجربی PSIAC  وMPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های آبخیز استان مرکزی   موسسه/مرکز استانی مجری دستاورد : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی                      موسسات/مراکز استانی همکار دستاورد : نام مجریان…..

بخش تحقیقات فنی و مهندسی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش تحقیقات فنی و مهندسی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی  این واحد فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۳  در استان مرکزی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی آغاز کرده است. با عنایت به این که وجود بخش فنی و مهندسی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی  در تشکیلات اداری سازمان تحقیقات دیده نشده بود، فعالیت تحقیقاتی این واحد…..

بخش گیاهپزشکی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش گیاهپزشکی

بخش گیاهپزشکی معرفی بخش این بخش فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در سه گرایش تحقیقاتی بیماریهای گیاهی، آفات گیاهی و علفهای هرز آغازنموده است. تحقیق در زمینه های مختلف آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز گیاهی و اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب مدیریتی جهت حفظ و تولید بهینه با هدف افزایش محصولات کشاورزی و…..