ویژه های خبری :
برگزاری دوره ملی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه درزراعت گندم در ساختمان شماره ۲ مرکز تحقیقات و آموزش

برگزاری دوره ملی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه درزراعت گندم در ساختمان شماره ۲ مرکز تحقیقات و آموزش

حضور گروه ارزشیابی موسسه جنگلها و مراتع کشور در مرکز تحقیقات وآموزش

حضور گروه ارزشیابی موسسه جنگلها و مراتع کشور در مرکز تحقیقات وآموزش

برگزاری جلسه کمیته محققان معین استان مرکزی در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش

برگزاری جلسه کمیته محققان معین استان مرکزی در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش

حضوردکتر محمودی (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی) و دکتر نجفی(مدیر کل دفتر خدمات فنی) سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش

حضوردکتر محمودی (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی) و دکتر نجفی(مدیر کل دفتر خدمات فنی) سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش

اخبار مرکزRSS
برگزاری سخنرانی علمی خانم دکتر طهماسبی با موضوع “کشاورزی دقیق” در ساختمان شماره ۲مرکز تحقیقات و آموزش
۲۰ آذر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

برگزاری سخنرانی علمی خانم دکتر طهماسبی با موضوع “کشاورزی دقیق” در ساختمان شماره ۲مرکز تحقیقات و آموزش

از مجموعه سخنرانی های علمی معاونت پژوهشی مرکز سخنرانی خانم دکتر طهماسبی از اعضای هیات علمی بخش فنی و مهندسی با موضوع کشاورزی دقیق در ساختمان شماره ۲مرکز برگزار گردید. این سخنرانی که در روز سه شنبه مورخ ۲۰ آذرماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱ صبح با حضور معاونت پژوهشی مرکز و محققان هیات علمی…..

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی...

ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد

طرح تحقیقاتی اکسشن های مختلف آویشن...

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محص...