ویژه های خبری :
طرح های تحقیقاتی و مزارع پژوهشی پردیس تحقیقات و آموزش لوبیا خمین

طرح های تحقیقاتی و مزارع پژوهشی پردیس تحقیقات و آموزش لوبیا خمین

کشت ذرت دو ردیفه با آبیاری تیپ در ایستگاه تحقیقات اراک

کشت ذرت دو ردیفه با آبیاری تیپ در ایستگاه تحقیقات اراک

طرح های تحقیقاتی آویشن ، صنوبر و خزانه های آن در ایستگاه تحقیقات اراک

طرح های تحقیقاتی آویشن ، صنوبر و خزانه های آن در ایستگاه تحقیقات اراک

برخی از گیاهان دارویی کلکسیون ایستگاه تحقیقات علی آباد اراک

برخی از گیاهان دارویی کلکسیون ایستگاه تحقیقات علی آباد اراک

گوشه ای از فعالیتهای محوطه سازی در مرکز تحقیقات و آموزش

گوشه ای از فعالیتهای محوطه سازی در مرکز تحقیقات و آموزش

اخبار مرکزRSS
جلسه مشترک مرکز تحقیقات و آموزش با اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در سالن جلسات مرکز برگزار گردید
۲۳ تیر ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

جلسه مشترک مرکز تحقیقات و آموزش با اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در سالن جلسات مرکز برگزار گردید

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت راه اندازی هنرستان تازه تاسیس پردیس تحقیقات و آموزش شهرستان ساوه و انعقاد قراردادهای برون سپاری سال تحصیلی جدید با حضور معاونت آموزش، معاونت پشتیبانی، رئیس آموزش های رسمی  و رئیس طرح و برنامه مرکز و کارشناسان آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان در مرکز تحقیقات و…..

اخبار کشاورزیRSS
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه برای توسعه هوشمندسازی مزارع کشاورزی
۲۹ تیر ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه برای توسعه هوشمندسازی مزارع کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه برای توسعه هوشمندسازی مزارع کشاورزی تفاهم نامه سه جانبه مشترک برای پیاده سازی پروژه پایش هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء در مزارع کشاورزی کشور میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شرکت ارتباطات مبین نت و مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء منعقد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،…..

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی...

ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد

طرح تحقیقاتی اکسشن های مختلف آویشن...

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محص...