ویژه های خبری :
مزرعه گیاه قره کره (گیاهی کشت شده جهت  اصلاح خاک) در ایستگاه تحقیقات اراک

مزرعه گیاه قره کره (گیاهی کشت شده جهت اصلاح خاک) در ایستگاه تحقیقات اراک

گوشه ای از فعالیت های  محوطه سازی مرکز

گوشه ای از فعالیت های محوطه سازی مرکز

طرحهای تحقیقاتی و مزارع پرورشی غلات آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات اراک

طرحهای تحقیقاتی و مزارع پرورشی غلات آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات اراک

برخی از ارقام گیاهی کلکسیون گیاهان دارویی ایستگاه تحقیقات علی آباد اراک

برخی از ارقام گیاهی کلکسیون گیاهان دارویی ایستگاه تحقیقات علی آباد اراک

گوشه ای از فضای سبز و محوطه مرکز تحقیقات و آموزش

گوشه ای از فضای سبز و محوطه مرکز تحقیقات و آموزش

اخبار مرکزRSS
بازدید مشاور امور درآمدها سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و معاون مجری طرح دانه های روغنی  وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

بازدید مشاور امور درآمدها سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و معاون مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش

آقای دکتر خاکسار مشاور امور درامدها سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و آقای مهندس خدرایی  معاون مجری طرح دانه های روغنی  وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش بازدید نمودند. در این بازدید که روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ انجام شد،  آقایان دکتر خاکسار،  مهندس خدرایی و مهندس کیشانی مدیر…..

اخبار کشاورزیRSS
۲۰ طرح پایلوت در زمینه اینترنت اشیاء با مشارکت بخش خصوصی به مورد اجرا درخواهدآمد
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

۲۰ طرح پایلوت در زمینه اینترنت اشیاء با مشارکت بخش خصوصی به مورد اجرا درخواهدآمد

حسین فرازمند دبیر ستاد هوشمندساری کشاورزی : ۲۰ طرح پایلوت در زمینه اینترنت اشیاء با مشارکت بخش خصوصی به مورد اجرا درخواهدآمد دبیر ستاد هوشمندساری کشاورزی از اجرای ۲۰ طرح پایلوت در زمینه اینترنت اشیاء با مشارکت بخش خصوصی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین فرازمند با اعلام این مطلب…..

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی...

ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد

طرح تحقیقاتی اکسشن های مختلف آویشن...

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محص...