ویژه های خبری :
بازدید استاندار مرکزی و هیات همراه از پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین

بازدید استاندار مرکزی و هیات همراه از پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین

بازدید وزیر جهاد کشاورزی به همراه دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات و مهندس برومندی معاون امور باغبانی از نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات

بازدید وزیر جهاد کشاورزی به همراه دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات و مهندس برومندی معاون امور باغبانی از نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات

بازدید دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات و مهندس احمدی صومعه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان از مرکز تحقیقات

بازدید دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات و مهندس احمدی صومعه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان از مرکز تحقیقات

بازدید دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات و مهندس مهندس احمدی صومعه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان از پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین

بازدید دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات و مهندس مهندس احمدی صومعه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان از پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین

بازدید دکتر علیزاده سرپرست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از مرکز

بازدید دکتر علیزاده سرپرست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از مرکز

اخبار مرکزRSS
جلسه کمیته محققان معین استان مرکزی برگزار گردید
۲ مهر ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

جلسه کمیته محققان معین استان مرکزی برگزار گردید

با حضور معاون پژوهشی مرکز ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان، دبیر محققان معین استان و پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات جلسه کمیته محققان معین استان مرکزی در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در سالن جلسات مرکز برگزار گردید. در این جلسه عملکرد محققان معین دوشهرستان فراهان و کمیجان در سال…..

اخبار کشاورزیRSS
اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۰ هزار هکتار از مزارع استان مرکزی
۲۸ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۰ هزار هکتار از مزارع استان مرکزی

اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۰ هزار هکتار از مزارع استان مرکزی مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی روز دوشنبه ۳۱ مرداد در نشست با اصحاب رسانه از اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۰ هزار هکتار از مزارع استان در نیمه دوم سال خبر داد. سیدحسین هاشمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح در…..

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی...

ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد

طرح تحقیقاتی اکسشن های مختلف آویشن...

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محص...