دسته: خدمات علمی و مشاوره ایRSS
بندپایان خاک
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بندپایان خاک

بندپایان خاک صدیقه اشتری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان مرکزی مفدمه خاک تعداد زیادی از گونه های بندپایان را در خود دارد که ممکن است تعداد آن ها برابر یا بیشتر از جنگل های گرمسیری باشد. در جدیدترین بررسی، بندپایان خاک ۲۳ درصد از ارگانیسم های خاک را شامل می شوند که…..

مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی

موسسه/پژوهشکده: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان: مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی یافته منتج از پروژه شماره:  91154-13-61-6             مدت اجرای پروژه: دو سال و شش ماه  مجری مسئول:         درجه علمی:   مجری:   آزاده میر شمس الهی   درجه علمی:  مربی پژوهشی آدرس الکترونیکی مجری:  Iranmirshams@yahoo.com     تعریف مسئله و اهمیت موضوع: از…..

استفاده از کاه کمپوست باقی‌مانده از پرورش قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) در جیره گوساله های پرواری
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استفاده از کاه کمپوست باقی‌مانده از پرورش قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) در جیره گوساله های پرواری

موسسه/پژوهشکده: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان: استفاده از کاه کمپوست باقی‌مانده از پرورش قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) در جیره گوساله های پرواری یافته منتج از پروژه شماره:  ۴- ۶۱- ۱۳- ۹۰۰۱۳          مدت اجرای پروژه:   ۲.۵ سال مجری مسئول:                  درجه علمی:   مجریان:  علیرضا طالبیان مسعودی آدرس الکترونیکی مجری :  armasopudi@gmail.com  …..

استفاده از شیرجایگزین گوساله در تغذیه بره های شیرخوار
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استفاده از شیرجایگزین گوساله در تغذیه بره های شیرخوار

موسسه/پژوهشکده: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان: استفاده از شیرجایگزین گوساله در تغذیه بره های شیرخوار یافته منتج از پروژه شماره: ۹۱۱۴۵-۱۳– 61 – 2                  مدت اجرای پروژه:   2 سال مجری مسئول:رمضانعلی عزیزی                  درجه علمی:  مربی مجریان:   آدرس الکترونیکی مجری مسئول:  Azizy2001@yahoo.com تعریف مسئله و اهمیت موضوع: درآمداصلی  در حرفه پرورش گوسفند ناشی…..

افزایش ۲۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

افزایش ۲۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: میزان تولید محصولات کشاورزی از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۲۰ میلیون تن افزایش داشته که این گام مثبتی در تامین امنیت غذایی کشور است.       به گزارش «ایلنا» اسکندر زند در جلسه شورای کشاورزی کردستان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع…..

آبخیزداری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آبخیزداری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی فرم خلاصه اطلاعات دستاوردهای جدید پژوهشی    واسنجی مدل های تجربی PSIAC  وMPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های آبخیز استان مرکزی   موسسه/مرکز استانی مجری دستاورد : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی                      موسسات/مراکز استانی همکار دستاورد : نام مجریان…..