سایر لینکها


 

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمات تحقیقات
فن بازار ملی ایران
صدا و سیمای استان مرکزی (شبکه آفتاب)
اخبار زمین (کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی)
دفتر آموزش کارکنان
بانک اطلاعات آب،کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
خبرگزاری کشاورزی ایران
مدیریت ترویج کشاورزی استان مرکزی
پایگاه اطلاعات وب اگریس
دسترسی به کتابهای دیجیتال (ebooks)
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج
کنفرانسها و همایشها
فراخوان مقالات برای همایشها
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران (محلات)
دفتر آموزش کارکنان
سایتهای خبری استان مرکزی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
بنیاد نخبگان استان مرکزی
موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
قیمت روز نهاده ها و ادوات کشاورزی
شبکه تلویزیونی بازار
پارک علم و فناوری استان مرکزی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
بانک اطلاعات نشریات کشور
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری
دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سازمان هواشناسی استان مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دانشگاه اراک