دسته: بخش تحقيقات علوم داميRSS
بخش علوم دامی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش علوم دامی

  بخش علوم دامی مرکز  تاریخچه بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز از سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را با هدف کمک به توسعه بخش دامپروری استان و حل مشکلات بخش های اجرایی و بهره برداران از طریق اجرای پژوهش های کاربردی با چهار گرایش دام و مرتع، گوسفند و بز، تغذیه دام سبک و سنگین و…..