دسته: ایستگاههای تحقیقاتیRSS
معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان )
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان )

معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان ) استان مرکزی با مساحتی بالغ بر ۲۹۴۰۰۰۰ هکتار در محل تلاقی دو رشته کوه البرز و زاگرس و در فلات مرکزی ایران قرار گرفته است و شرایط آن به گونه ایست که توسعه بی رویه بخش صنعت از یک طرف و افزایش جمعیت از طرف…..