دسته: پروژه های شاخص مرکزRSS
پروژه های شاخص مرکز
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پروژه های شاخص مرکز

  بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر      این بخش در سال ۱۳۶۲ تأسیس گردیده و در ۵ گرایش غلات، گیاهان علوفه ای ، دانه های روغنی ، سبزی و صیفی و بانک ژن و ذخایر توارثی مشغول فعالیت می باشد. نیروهای بخش شامل : ۳ نفر عضو هیأت علمی،۱ نفر دکتری، ۲…..