دسته: دستورالعملها فنی کشاورزیRSS
دستورالعمل های موسسه دیم کشور در زمینه غلات، حبوبات، علوفه و دانه های روغنی
۲۵ آذر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

دستورالعمل های موسسه دیم کشور در زمینه غلات، حبوبات، علوفه و دانه های روغنی

دستورالعمل عدس نهایی ۹۹ دستورالعمل نهایی نخود ۹۹ دستورالعمل فنی کشت کلزا دیم ۱۳۹۹ دستورالعمل گلرنگ دیم ۱۳۹۹ دستورالعمل علوفه دیم۱۳۹۹ ۹۹ نهایی – دستورالعمل فنی کشت جو دیم اقلیم سرد نهایی- دستورالعمل_فنی آبیاری تکمیلی گندم دیم۹۹ اقلیم گرم-دستورالعمل فنی گندم دیم ۹۹ -نهایی اقلیم معتدل-دستورالعمل فنی گندیم دیم ۹۹

دستورالعملها فنی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعملها فنی

روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه   فایل PDF دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت کلزا در استان کرمانشاه فایل PDF آفات و بیماری های لوبیا فایل PDF کاشت، داشت و برداشت نخود در مناطق معتدل ، نیمه گرمسیری و سرد استان لرستان فایل PDF دستورالعمل فنی کاشت محصول گردو فایل PDF دستورالعمل…..