دسته: گیاهان داروییRSS
دستورالعمل فنی اسطوخودوس
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
۷ دیدگاه

دستورالعمل فنی اسطوخودوس

  دستورالعمل فنی اسطوخودوس       محمود حق شناس   کارشناس ارشد زراعت   کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی   اراک – جاده کمربندی شمالی ابتدای جاده روستای مبارک آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی   M_Haghshenas317@yahoo.com   ۱۳۹۳   مقدمه:    اسطوخودوس با…..