دسته: فنی و مهندسیRSS
دانستنی ها یی در مورد خاک ورزی حفاظتی
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانستنی ها یی در مورد خاک ورزی حفاظتی

دانستنی ها یی در مورد خاک ورزی حفاظتی:   آیا هر عملیا ت خاک ورزی که در آن از گاوآهن برگردان دار استفاده نمی شود, خاک ورزی حفاظتی است. طبق تعریف عملیاتی که در آن  حداقل۳۰ درصد بقایای گیاهی محصول قبل بر روی سطح زمین باقی مانده باشد به خاک ورزی حفاظتی اطلاق می گردد(آسودار…..