دسته: جدیدترین نشریات و دستورالعمل های فنی مرکزRSS
کتاب زراعت صنوبر در استان مرکزی با نگارندگی دکتر غلامرضا گودرزی و دکتر فاطمه احمدلو به چاپ رسید
۱۹ آذر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کتاب زراعت صنوبر در استان مرکزی با نگارندگی دکتر غلامرضا گودرزی و دکتر فاطمه احمدلو به چاپ رسید

کتاب زراعت صنوبر در استان مرکزی با نگارندگی آقای دکتر غلامرضا گودرزی (ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و عضو هیات علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی و خانم دکتر فاطمه احمدلو عضو هیات علمی موسسه جنگل ها و مراتع کشور به چاپ رسید.  کتاب زراعت صنوبر در استان مرکزی با هدف…..