دسته: آخرین مطالب اضافه شده به سایتRSS
بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد کشاورزی در روز یکشنبه ۱۱ تیرماه سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای شورای مرکز رشد کشاورزی تشکیل گردید.
۱۱ تیر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد کشاورزی در روز یکشنبه ۱۱ تیرماه سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای شورای مرکز رشد کشاورزی تشکیل گردید.

بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد کشاورزی در روز یکشنبه ۱۱ تیرماه سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای شورای مرکز رشد کشاورزی تشکیل گردید. در این جلسه درخواست پذیرش در مرحله رشد شرکت آفتکش بیولوژیکی مطرح گردید. ایده اصلی شرکت ” تولید آفتکش بیولوژیک بر پایه قارچ بیمارگر حشرات Beauveria در مقیاس صنعتی” می‏باشد…..

الگوی کشت ظرفیت بی نظیری برای دانش بنیان کردن کشاورزی است
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

الگوی کشت ظرفیت بی نظیری برای دانش بنیان کردن کشاورزی است

دکتر خیام نکویی معاون وزیر و  رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در پنجاهمین اجلاس رئیسان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کشور در همدان :  الگوی کشت ظرفیت بی نظیری برای دانش بنیان کردن کشاورزی است دکتر خیام نکویی معاون وزیر و  رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در پنجاهمین اجلاس رئیسان دانشکده های کشاورزی…..