دستورالعملها فنی

دسته: علوم زراعی و باغی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه
 
فایل PDF
دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت کلزا در استان کرمانشاه فایل PDF
آفات و بیماری های لوبیا فایل PDF
کاشت، داشت و برداشت نخود در مناطق معتدل ، نیمه گرمسیری و سرد استان لرستان فایل PDF
دستورالعمل فنی کاشت محصول گردو فایل PDF
دستورالعمل کشت ماشک در دیمزارهای استان کردستان فایل PDF
توصیه های فنی جهت افزایش عملکرد مزارع شبدر ¬ایرانی و شبدر بومی¬کردستان فایل PDF
دستورالعمل های فنی جهت افزایش عملکرد مزارع ذرت فایل PDF
مکانیزاسیون زراعت دیم دستورالعمل فنی و اجرایی مراحل خاکورزی ، کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی در شرایط دیم فایل PDF
راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندر قند پاییزه فایل PDF
دستورالعمل کاربرد قارچ کش اِلیت به منظور مدیریت بیماری گموز در باغ های پسته فایل PDF
اصول برداشت و پس از برداشت پسته فایل PDF
تخمین محصول باغ های پسته با اندازه گیری ویژگی های رویشی و زایشی فایل PDF
روش تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب در باغ های پسته فایل PDF
استفاده از پودر بقایای کشتارگاه طیور اردبیل در جیره غذایی جوجه های گوشتی فایل PDF


 

استفاده از کنجاله کلزا در تغذیه جوجه های گوشتی فایل PDF
دستورالعمل مدیریت بیماریهای ویروسی کوتولگی زبر و موزائیک ذرت فایل PDF
دستورالعمل مدیریت بیماری سیاهک معمولی ذرت با عامل Ustilago maydis فایل PDF
دستورالعمل اجرایی مدیریت سپتوریوز برگ گندم فایل PDF
راهکارهای مدیریتی قبل و بعد از تنش یخبندان در مرکبات فایل PDF
کشت و پرورش آووکادو فایل PDF
مدیریت انبارهای معمولی مرکبات فایل PDF
برداشت انبارداری و عرضه نارنگی ها فایل PDF
مدیریت ماده آلی خاک فایل PDF
نقش خاک ها در گستره زمین شناسی پزشکی: عناصر کمیاب فایل PDF
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه کلزا فایل PDF
فاضلاب و کاربرد آن در کشاورزی فایل PDF
راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه ذرت فایل PDF
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه چغندر قند فایل PDF
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه جو فایل


 

توصیه کودی محصولات زراعی و باغی در شمال استان خوزستان فایل PDF
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه برنج فایل PDF
دستورالعمل تولید دانه روغنی کلزا فایل PDF
دستورالعمل نحوه هرس, تغذیه و کنترل آفات و بیماری های زیتون فایل PDF
توصیه های فنی کاشت, داشت و برداشت عدس دیم و معرفی ارقام جدید فایل PDF
توصیه های فنی کاشت, داشت و برداشت نخود دیم و معرفی ارقام جدید فایل PDF
آشنایی با پنبۀ الیاف بلند(Long Staple Cotton) فایل PDF
دستورالعمل علمی – فنی کشت و تولید پنبه رقم لطیفدر استان گلستان فایل PDF
دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت رقم جدید پنبه لطیف فایل PDF
معرفی رقم جدید پنبه لطیف فایل PDF
کود آبیاری فایل PDF
ویژگیها و دستورالعمل زراعی رقم پنبه کاشمر فایل PDF
مدیریت تلفیقی علف های هرز(IWM) در مزارع پنبه فایل PDF
دستورالعمل تولید و کشت گلدانی پنبه فایل PDF
معرفی آبیاری قطره ای نواری (تیپ) فایل


 

دستگاه اندازه گیری نیروی اصطکاک بین الیاف پنبه فایل PDF
ماشین پنبه چین Cotton picker فایل PDF
آشنایی با پنبه های بومی ایران فایل PDF
مشخصات کمی و کیفی ارقام زراعی پنبه در استان گلستان فایل PDF
تغذیه باغ های متراکم سیب فایل PDF
پرورش درختان سیب پاکوتاه فایل PDF
دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت نسیم رقم جدید شبدر قرمز فایل PDF
دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت البرز ۱ رقم جدید شبدر لاکی فایل PDF
دست نامه کاشت، داشت و برداشت بادمجان Solanum mwlongena L. فایل PDF
بیماری بایت فوزاریومی سنبله گندم و روش های کنترل آن در ایران و جهان فایل PDF
دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن معمولی پیشاهنگ Panicum miliaceum Var Pishahang فایل PDF
دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان Setaria Italica Var. Bastan فایل PDF
رقم جدید سیب گل بهار فایل PDF
نشریه فنی فندق فایل PDF
زنبورهای مغزخوار پسته فایل


 

نشریه فنی طرز کار و روش استفاده از شوری سنج چهار الکترودی فایل PDF
نشریه فنی بیماری سیاهک دروغی برنج فایل PDF
راهنمای استفاده از تراکتور دوچرخ و خاک همزن فایل PDF
میزان و زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند فایل PDF
شیوه صحیح سرزنی ریشه چغندرقند فایل PDF
راهنمای زراعت چغندرقند در مناطق مختلف کشور فایل PDF
مراحل حساس به تنش کم آبی در زراعت چغندرقند فایل PDF
افزایش بازده آبیاری با تغییر آرایش کاشت چغندرقند فایل PDF
آبیاری چغندرقند بذری فایل PDF
نکات فنی در برداشت ، بسته بندی و نگهداری میوه انبه فایل PDF
نشریه فنی زیرشکن و استفاده بهینه ازآن فایل PDF
نشریه فنی معرفی روش کاشت گندم روی پشته های عریض فایل PDF
نشریه ترویجی نخل و آب فایل PDF
دستورالعمل فنی میزان آب آبیاری پاجوش های خرما در اولین سال کاشت فایل PDF
نشریه ترویجی مدیریت مصرف آب و ارتقای راندمان آبیاری در نخلستان ها فایل PDF


 

شریه ترویجی روش های آبیاری نخیلات فایل PDF
نشریه ترویجی راهنمای آبیاری نهال های نخل روغنی فایل PDF
نشریه تحقیقی- ترویجی دور آبیاری مناسب برای کشت پاجوش خرمای استعمران فایل PDF
دستورالعمل فنی تغذیه نخل روغنی در سال اول پس از کشت درزمین اصلی فایل PDF
نشریه ترویجی تشخیص علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی نخل خرما ( راهنمای کلی) فایل PDF
دستورالعمل فنی برنامه آبیاری نخل خرمای برحی در مراحل گرده افشانی و میوه نشینی فایل PDF
دستورالعمل فنی برنامه آبیاری پاجوش های خرما درنخلستان های تازه احداث فایل PDF
دستورالعمل فنی اصول تهیه بستر و کشت نخل خرما فایل PDF
نشریه تحقیقی – ترویجی اثرات دور آبیاری در مراحل گلدهی و میوه نشینی بر کمیت و کیفیت خرمای رقم برحی فایل PDF
نشریه ترویجی فناوریهای نوین تولید و فراوری خرما در موسسه تحقیقات خرماو میوه های گرمسیری فایل PDF
دستورالعمل فنی اصول کاشت ، داشت و برداشت موز فایل PDF
دستورالعمل فنی آماده سازی خرمای رقم استعمران برای هسته گیری با هسته گیر سوزنی -فنجانی فایل PDF
دستورالعمل فنی حفاظت تز زنبور پارازیتوئید Aphytis mytiaspidis در نخلستان فایل PDF
دستورالعمل فنی چگونه عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما را کنترل کنیم فایل PDF
دستورالعمل فنی بال پولکدران برگ خوار کنار فایل


 

معرفی سوسک سرخرطومی بذرخوار تمر هندی فایل PDF
نشریه ترویجی آفات و بیماریهای نخل نارگیل فایل PDF
دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده فایل PDF
دستورالعمل فنی حفاظت از زنبور پارازیتوئید Macrocentrus.sp در نخلستان فایل PDF
حفاظت از زنبور پارازیتوئید Scolia.sp. در نخلستان فایل PDF
نشریه ترویجی آفات مهم موز فایل PDF
نشریه ترویجی نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز فایل PDF
شناسایی ناهنجاری مرگ جوانه در تاکستان و ارائه راهکارها فایل PDF
دستورالعمل فنی حفاظت از کنه شکارگر (Anytis baccarum)در نخلستان فایل PDF
شناسایی و کنترل کنه زنگ مرکبات فایل PDF
شناسایی و کنترل شپشک قهوه ای مرکبات فایل PDF
نماتد ریشه گرهی کیوی فروت فایل PDF
ریزش گل و میوه در مرکبات و راههای کنترل آن فایل PDF
بیماری لکه قهره ای نارنگی پیج فایل PDF
بیماری باکتریایی بلاست مرکبات فایل PDF


 

دستورالعمل فنی اقلیم معتدل دیم فایل PDF
دستورالعمل فنی اقلیم سردسیر دیم فایل PDF
دستورالعمل فنی اقلیم گرمسیر دیم فایل PDF
گندم قابوس مناسب برای کشت در شرایط دیم گرمسیری فایل PDF
گندم کریم مناسب برای کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری فایل PDF
گندم آفتاب مناسب برای کشت در شرایط دیم گرمسیری فایل PDF
نشریه فنی بادام کاری دیم فایل PDF
گندم دهدشت مناسب برای کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری فایل PDF
جوماهور مناسب برای کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری فایل PDF
دستورالعمل مدیریت آفات و بیماریهای کلزا فایل PDF
مدیریت بیماری پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت با عامل Fusarium Verticilloides قارچ کش فایل PDF
مدیریت بیماری پژمردگی ، پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی خیار در کشتهای گلخانه ای فایل PDF
مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشتهای گلخانه ای فایل PDF
تاثیر روشهای به زراعی در کاهش خسارت پرندگان به کلزا فایل PDF
کاهش آفلاتوکسین ها در ذرت فایل PDF


 

کاربرد غده های بذری آغشته با قارچکش بیولوژیکی Talaromyces flavus جهت کنترل پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی فایل PDF
بیماری اسکا یا زوال مو و روشهای کنترل آن فایل PDF
کنترل زیستی سن گندم در مکان های زمستان گذران فایل PDF
شناخت و مدیریت علف های هرز در کشت های پاییزه چغندرقند فایل PDF
راهنمایی شناسایی و مدیریت بیماری شانکر ساقه زیرزمینی و شوره سیاه سیب زمینی Rhizoctonia solani فایل PDF
مدیریت بیماری لکه خرمایی گندم فایل PDF
مدیریت زنجرک خرما Ommatissus lybicus Bergevin (1930) (Hem.: Tropiduchidae) فایل PDF
مدیریت سن بذرخوار کلزا Nysius cymoides فایل PDF
مدیریت توام بیماریهای سیاهک آشکار و لکه نواری جو فایل PDF
مدیریت علفهای هرز در مزارع ذرت ایران فایل PDF
مدیریت بیماری زنگ زرد یا زنگ خطی گندم فایل PDF
مدیریت بیماری سفیدک پودری چغندرقند فایل PDF
مدیریت بیماریهای پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه چغندرقند فایل PDF
دستورالعمل فنی کنترل نماتد گالزای بذر گندم فایل PDF
نماتد طلایی سیب زمینی ( پیشگیری و مبارزه) فایل PDF


 

مدیریت تلفیقی مگس گیلاس فایل PDF
علف هرز کاتوس(بیولوژی و مدیریت) فایل PDF
زنبور گلابی و راهکارهایی برای مدیریت انبوهی آن فایل PDF
نحوه کاربرد آفتکش های بیولوژیک برپایه قارچ های بیمارگر حشرات علیه آفات در مزرعه و گلخانه فایل PDF
آشنایی با کرم سفید ریشه ومدیریت تلفیقی آن فایل PDF
کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه فایل PDF
اهمیت خاک و توسعه پایدار کشاورزی فایل PDF
تربیت و هرس درختان سیب پایه کوتاه فایل PDF
پدیده سرمازدگی درختان میوه و روش های پیش گیری و مقابله با آن فایل PDF
زراعت سیر و انبارداری آن فایل PDF
مدیریت کنترل تلفیقی آفات و بیماریهای مهم یونجه فایل PDF
اهمیت خاک در توسعه پایدار کشاورزی همدان فایل PDF
اصول فنی و کاربردی کشت کلزا در استان سیستان و بلوچستان فایل PDF
آشنایی با گیاه کینوا فایل PDF
دستورالعمل مصرف علفکش در زراعت گندم موجد در استان گلستان فایل PDF


 

آبیاری هیدروفلوم در زراعت سیب زمینی فایل PDF
آبیاری قطره ای (تیپ) در زراعت سیب زمینی فایل PDF
معرفی ارقام سیب زمینی متحمل به کم آبی فایل PDF

نوشته شده توسط:admin - 168 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۲۱۷
برچسب ها: