برچسب: کمیته فنی انار
هفتمین جلسه کمیته فنی انار با حضور اعضاء کمیته تشکیل گردید
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

هفتمین جلسه کمیته فنی انار با حضور اعضاء کمیته تشکیل گردید

هفتمین جلسه کمیته فنی انار با حضور اعضاء این کمیته در مرکز تحقیقات و آموزش تشکیل گردید. در این جلسه که روز سه شنبه مورخ ۲۶ شهریورماه ۹۸ تشکیل شد دو موضوع با عناوین ذیل مطرح گردید که پس از بررسی در این کمیته ،مقرر گردید که پس از اصلاح برخی از موارد در جلسه…..

ششمین جلسه کمیته فنی انار در مرکز تحقیقات و آموزش برگزار گردید
۳ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ششمین جلسه کمیته فنی انار در مرکز تحقیقات و آموزش برگزار گردید

ششمین جلسه کمیته فنی انار با حضور اعضا این کمیته برگزار گردید. در این جلسه کمیته فنی که روز دوشنبه مورخ ۳ تیرماه ۹۸ در سالن جلسات مرکز برگزار شد دکتر گودرزی ریاست محترم مرکز، مهندس لک معاونت پژوهشی، مهندس پرستار رئیس پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه و اعضا هیات علمی و غیر هیات…..

برگزاری پنجمین کمیته فنی انار استان مرکزی در سالن جلسات مرکزتحقیقات و آموزش
۱۵ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

برگزاری پنجمین کمیته فنی انار استان مرکزی در سالن جلسات مرکزتحقیقات و آموزش

پنجمین جلسه کمیته فنی انار استان مرکزی در روز شنبه مورخ ۱۲ آبانماه ۹۷ در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش با حضور دکتر گودرزی رئیس مرکز، مهندس لک معاون پژوهشی مرکز و اعضاء هیات علمی بخش های تحقیقاتی مرکز و ریاست و اعضای هیات علمی پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه برگزار گردید. در…..

برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی انار در مرکز تحقیقات و آموزش
۵ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی انار در مرکز تحقیقات و آموزش

چهارمین جلسه کمیته فنی انار با حضور اعضاء شامل متخصصین موضوعی انار از بخش های علوم زراعی و باغی، گیاهپزشکی، تغذیه و رئیس بخش علوم زراعی و باغی مرکز، رئیس پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه، معاونت آموزشی مرکز و ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش در مورخه ۵ آذرماه ۹۶ در سالن جلسات مرکز…..