برچسب: پردیس تحقیقات و آموزش
برگزاری دوره آموزش بهره برداران(کاشت سیر) در پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه
۷ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

برگزاری دوره آموزش بهره برداران(کاشت سیر) در پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه

یک دوره آموزش بهره برداران با عنوان کشت سیر در مرکز خدمات کشاورزی خرقان زرندیه به مدت ۳ روز تحت نظارت پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه برگزار گردید. در این دوره که تعداد ۲۵ نفر از علاقه مندان و بهره برداران بخش کشاورزی منطقه زرندیه شرکت نمودند با کلیات کاشت، داشت و برداشت سیر…..