برچسب: ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)
دومین جلسه  گردهمایی امورپژوهشی، آموزشی و پشتیبانی و برنامه ریزی پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه و تجلیل از بازنشستگان سال جاری  این پردیس
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دومین جلسه گردهمایی امورپژوهشی، آموزشی و پشتیبانی و برنامه ریزی پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه و تجلیل از بازنشستگان سال جاری این پردیس

جلسه  بررسی امور پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی و برنامه ریزی پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه با حضور ریاست مرکز، معاونین برنامه ریزی و پشتیبانی و آموزشی در  برگزار گردید. در این جلسه که در روز شنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه ۹۸ در پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه برگزار شد، دکتر گودرزی ریاست مرکز، مهندس…..