برچسب: نظارت و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی
ارزشیابی ۱۳ مورد از پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای سال ۱۳۹۸بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز توسط گروه ارزشیابی درطی ۳  روز، صورت پذیرفت.
۲۳ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ارزشیابی ۱۳ مورد از پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای سال ۱۳۹۸بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز توسط گروه ارزشیابی درطی ۳ روز، صورت پذیرفت.

گروه ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای مرکز ۱۳ مورد از پروژه ­های تحقیقاتی در دست اجرای سال ۱۳۹۸بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز توسط گروه ارزشیابی را در طی ۳  روز بررسی نمودند. گروه ارزشیابی که شامل آقایان؛ دکتر داودی ­راد، مهندس اسدی، دکتر مسعودی، دکتر یوسفی و مهندس نجمی تشکیل می­دهند طی…..

جلسه بررسی ارزشیابی طرحهای بخش های تحقیقاتی از سال ۹۵ تا ۹۷ مرکز تحقیقات وآموزش برگزار گردید
۱۰ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

جلسه بررسی ارزشیابی طرحهای بخش های تحقیقاتی از سال ۹۵ تا ۹۷ مرکز تحقیقات وآموزش برگزار گردید

جلسه بررسی ارزشیابی طرحهای سالهای ۹۵ تا ۹۷ بخش های تحقیقاتی مرکز تحقیقات وآموزش با حضور دکتر گودرزی ریئس محترم مرکز برگزار گردید. در این جلسه ارزشیابی که روز دوشنبه مورخ۱۰ تیرماه ۹۸ در سالن جلسات مرکز برگزار شد دکتر گودرزی رئیس مرکز، مهندس لک معاونت پژوهشی، مهندس بهشتی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی، مهندس…..

۶ پروژه در دست اجرای بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکزتحقیقات وآموزش  توسط گروه ارزشیابی مورد ارزیابی قرار گرفت
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

۶ پروژه در دست اجرای بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکزتحقیقات وآموزش توسط گروه ارزشیابی مورد ارزیابی قرار گرفت

ارزشیابی ۶ پروژه تحقیقاتی در دست اجرای بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش برگزار شد. در این ارزیابی که روز سه شنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۷ باحضوردکترمیرداودی و گروه ارزشیابی طرح ها،در ساختمان شماره ۲ مرکز انجام و برگزارشد، ۶ عنوان پروژه تحقیقاتی در دست اجرای آقای دکتر میرداودی از بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز مورد…..

بازدید گروه ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای سالیانه مرکز از طرح های بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش
۲۸ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

بازدید گروه ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای سالیانه مرکز از طرح های بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش

گروه ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش با هدف نظارت بر نحوه اجرا و تسهیل روند پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا، از پروژه های بخش گیاه پزشکی مرکز در روز چهارشنبه مورخه ۲۵ مهرماه ۹۷ بازدید نمود. در این بازدید ۲ عنوان پروژه تحقیقاتی در دست اجرای دکتر یوسفی (رئیس بخش تحقیقات…..

سومین بازدید گروه نظارت و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای سالیانه مرکزدر سال ۹۶ ازطرحهای ایستگاه تحقیقات و آموزش اراک
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سومین بازدید گروه نظارت و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای سالیانه مرکزدر سال ۹۶ ازطرحهای ایستگاه تحقیقات و آموزش اراک

بیستمین جلسه نظارت و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی از ابتدای سال۱۳۹۴ وسومین جلسه گروه ارزشیابی در سال جاری (۱۳۹۶) برای پروژه های تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات اراک با هدف نظارت بر نحوه اجرا و تسهیل روند پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای مرکز تشکیل گردید. در این بازدید ۷عنوان پروژه تحقیقاتی در دست اجرای آقایان؛مهندس بابایی(۳…..