برچسب: حوزه نمایندگی ولی فقیه
بازدید ریاست، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، معاونین پژوهشی و پشتیبانی و برنامه ریزی مرکز از مزارع بذری، پرورشی و طرحهای پژوهشی آبی و دیم مرکز
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

بازدید ریاست، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، معاونین پژوهشی و پشتیبانی و برنامه ریزی مرکز از مزارع بذری، پرورشی و طرحهای پژوهشی آبی و دیم مرکز

دکتر گودرزی ریاست مرکز تحقیقات و آموزش، حاج آقا قربانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز، مهندس لک معاونت پژوهشی و مهندس بهشتی معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی مرکز از مزراع  بذری و پرورشی غلات، طرحهای پژوهشی آبی غلات و طرحهای  ارزیابی سازگاری ژنوتیپ های دیم، هزار خوشه و مزارع  یونجه بازدید نمودند. این…..

حضور حجت الاسلام حاج آقا سعیدیان(مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی) در مراسم معارفه مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
۱ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

حضور حجت الاسلام حاج آقا سعیدیان(مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی) در مراسم معارفه مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

حجت الاسلام حاج آقا سعیدیان(مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی) و دکتر توکلی(مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان) و هیات همراه در مراسم معارفه حاج آقا قربانی(مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز تحقیقات و آموزش) حضور یافتند. در این مراسم که…..