برچسب: بذور گواهی شده
دوره آموزشی بهره برداران با عنوان” تولید بذر گواهی شده غلات ” در شهرستان فراهان با نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید
۷ بهمن ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دوره آموزشی بهره برداران با عنوان” تولید بذر گواهی شده غلات ” در شهرستان فراهان با نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید

دوره آموزشی بهره برداران با عنوان تولید بذر گواهی شده غلات در شهرستان فراهان با تدریس مربیان مجرب واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش برگزار شد. این دوره آموزشی که رو یکشنبه مورخ ۶ بهمن ماه ۹۸ در شهرستان فراهان برگزار شد، دکتر گودرزی ریاست مرکز تحقیقات و آموزش، مهندس…..