برچسب: ارقام کلزا
بازدید گروه تحقیقی ترویجی همیار از مزراع کلزا شهرستان اراک
۲۴ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بازدید گروه تحقیقی ترویجی همیار از مزراع کلزا شهرستان اراک

هفتمین بازدید گروه تحقیقی ترویجی همیار از چند مزرعه کلزا در اراضی حومه شهرستان اراک انجام شد. این بازدید با حضور معاون پژوهشی مرکز و محققان اصلاح بذر کلزا، گیاهپزشکی، تغذیه گیاهی، مکانیزاسیون و آبیاری و اقتصادی اجتماعی مرکز به همراه مسئولان ستاد ترویج جهاد کشاورزی استان و مروجان و کارشناسان اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی…..