دسته: بخش تحقيقات گياهپزشكيRSS
بخش گیاهپزشکی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش گیاهپزشکی

بخش گیاهپزشکی معرفی بخش این بخش فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در سه گرایش تحقیقاتی بیماریهای گیاهی، آفات گیاهی و علفهای هرز آغازنموده است. تحقیق در زمینه های مختلف آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز گیاهی و اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب مدیریتی جهت حفظ و تولید بهینه با هدف افزایش محصولات کشاورزی و…..