دسته: بخش تحقيقات فني و مهندسيRSS
بخش تحقیقات فنی و مهندسی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش تحقیقات فنی و مهندسی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی  این واحد فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۳  در استان مرکزی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی آغاز کرده است. با عنایت به این که وجود بخش فنی و مهندسی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی  در تشکیلات اداری سازمان تحقیقات دیده نشده بود، فعالیت تحقیقاتی این واحد…..