دسته: بخشهاو واحد های تحقیقاتیRSS
بخش علوم دامی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش علوم دامی

  بخش علوم دامی مرکز  تاریخچه بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز از سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را با هدف کمک به توسعه بخش دامپروری استان و حل مشکلات بخش های اجرایی و بهره برداران از طریق اجرای پژوهش های کاربردی با چهار گرایش دام و مرتع، گوسفند و بز، تغذیه دام سبک و سنگین و…..

بخش تحقیقات فنی و مهندسی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش تحقیقات فنی و مهندسی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی  این واحد فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۳  در استان مرکزی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی آغاز کرده است. با عنایت به این که وجود بخش فنی و مهندسی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی  در تشکیلات اداری سازمان تحقیقات دیده نشده بود، فعالیت تحقیقاتی این واحد…..

بخش گیاهپزشکی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش گیاهپزشکی

  بخش گیاهپزشکی معرفی بخش این بخش فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در سه گرایش تحقیقاتی بیماریهای گیاهی، آفات گیاهی و علفهای هرز آغازنموده است. تحقیق در زمینه های مختلف آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز گیاهی و اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب مدیریتی جهت حفظ و تولید بهینه با هدف افزایش محصولات کشاورزی…..

بخش تحقیقات آبخیزداری
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش تحقیقات آبخیزداری

            بخش تحقیقات آبخیزداری مدیریت حوزه های آبخیز به عنوان جایگزینی برای مدیریت آبریز رودخانه ها، اهداف فراگیر و گسترده تری دارد.به طوری که افزون بر عطف توجه به مدیریت آبریز رودخانه ها، سازماندهی، برنامه ریزی و اجرای اقدامات مدیریتی، سازه ای و بیولوژیک در پهنه آبخیزها، اهداف توسعه پایدار اکوسیستم را نیز شامل می…..

بخش تحقیقات منابع طبیعی
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخش تحقیقات منابع طبیعی

بخش تحقیقات منابع طبیعی • معرفی بخش بخش تحقیقات منابع طبیعی از سال ۱۳۷۱ رسماٌ   فعالیت خود را در استان مرکزی آغاز نموده است. تا کنون ۵۴ طرح تحقیقاتی در این مجموعه با موفقیت به پایان رسیده که یافته های آن در قالب ۱۰۰ مقاله علمی در مجلات و همایشهای ملی و بین المللی…..