دسته: معرفی مرکزRSS
معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان )
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان )

معرفی اجمالی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان ) استان مرکزی با مساحتی بالغ بر ۲۹۴۰۰۰۰ هکتار در محل تلاقی دو رشته کوه البرز و زاگرس و در فلات مرکزی ایران قرار گرفته است و شرایط آن به گونه ایست که توسعه بی رویه بخش صنعت از یک طرف و افزایش جمعیت از طرف…..

ایستگاه تحقیقات خمین
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محصولات مختلف زراعی و باغی برای هر یک از نواحی و حتی زیر اقلیم های داخلی آنها اصلاح ، انتخاب و به همراه توصیه های به زراعی به منظور حداکثر استفاده…..