دسته: علوم زراعی و باغیRSS
دستورالعمل های موسسه دیم کشور در زمینه غلات، حبوبات، علوفه و دانه های روغنی
۲۵ آذر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

دستورالعمل های موسسه دیم کشور در زمینه غلات، حبوبات، علوفه و دانه های روغنی

دستورالعمل عدس نهایی ۹۹ دستورالعمل نهایی نخود ۹۹ دستورالعمل فنی کشت کلزا دیم ۱۳۹۹ دستورالعمل گلرنگ دیم ۱۳۹۹ دستورالعمل علوفه دیم۱۳۹۹ ۹۹ نهایی – دستورالعمل فنی کشت جو دیم اقلیم سرد نهایی- دستورالعمل_فنی آبیاری تکمیلی گندم دیم۹۹ اقلیم گرم-دستورالعمل فنی گندم دیم ۹۹ -نهایی اقلیم معتدل-دستورالعمل فنی گندیم دیم ۹۹

دستورالعملها فنی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعملها فنی

روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه   فایل PDF دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت کلزا در استان کرمانشاه فایل PDF آفات و بیماری های لوبیا فایل PDF کاشت، داشت و برداشت نخود در مناطق معتدل ، نیمه گرمسیری و سرد استان لرستان فایل PDF دستورالعمل فنی کاشت محصول گردو فایل PDF دستورالعمل…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی رقم تلاش
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
۵ دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی رقم تلاش

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی رقم تلاش   مشخصات محل جمع آوری آن ایران است ، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی Pinto ، فرم بوته رونده و رشد نامحدود (تیپ ۳)، متوسط ارتفاع ۹۰-۷۵ سانتی‌متر،…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم اختر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم اختر

مشخصات منشأ کلمبیا، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی آن Light Red Kidney می‌باشد. این رقم از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی شباهت زیادی به رقم درخشان دارد. نام پدیگری آنKID-31  و همانند درخشان در ایران خالص سازی شده است. فرم بوته ایستاده و رشد محدود (تیپ ۱)، متوسط ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر،…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم درخشان
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم درخشان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم درخشان   مشخصات منشأ کلمبیا، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی آن Light Red Kidney می‌باشد. این رقم حاصل برنامه‌های دورگ‌گیری CIAT بوده و نسل‌های در حال تفرق و انتخاب…..