دسته: دستورالعملها فنی کشاورزیRSS
دستورالعملها فنی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعملها فنی

روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه   فایل PDF دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت کلزا در استان کرمانشاه فایل PDF آفات و بیماری های لوبیا فایل PDF کاشت، داشت و برداشت نخود در مناطق معتدل ، نیمه گرمسیری و سرد استان لرستان فایل PDF دستورالعمل فنی کاشت محصول گردو فایل PDF دستورالعمل…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی رقم تلاش
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
۵ دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی رقم تلاش

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی رقم تلاش   مشخصات محل جمع آوری آن ایران است ، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی Pinto ، فرم بوته رونده و رشد نامحدود (تیپ ۳)، متوسط ارتفاع ۹۰-۷۵ سانتی‌متر،…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم اختر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم اختر

مشخصات منشأ کلمبیا، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی آن Light Red Kidney می‌باشد. این رقم از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی شباهت زیادی به رقم درخشان دارد. نام پدیگری آنKID-31  و همانند درخشان در ایران خالص سازی شده است. فرم بوته ایستاده و رشد محدود (تیپ ۱)، متوسط ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر،…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم درخشان
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم درخشان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم درخشان   مشخصات منشأ کلمبیا، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی آن Light Red Kidney می‌باشد. این رقم حاصل برنامه‌های دورگ‌گیری CIAT بوده و نسل‌های در حال تفرق و انتخاب…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا سفید رقم دهقان
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا سفید رقم دهقان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا سفید رقم دهقان   مشخصات این رقم از توده های محلی ایران انتخاب گردیده است ، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی Navy ، فرم بوته رونده و رشد نامحدود (تیپ ۳)،…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم گلی
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم گلی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم گلی   مشخصات محل جمع آوری آن نیشابور می باشد ، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، رنگ بذر گلی و کلاس تجاری Red Mexican است. این رقم نسبت به شرایط اقلیمی…..

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی خمین
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی خمین

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی خمین مشخصات محل جمع آوری آن از توده های بومی خمین است ، از جنس و گونه Phaseolus vulgaris ، کلاس تجارتی Pinto ، فرم بوته رونده و رشد نامحدود (تیپ ۳)، متوسط ارتفاع…..