دسته: ارقام گندمRSS
ارقام گندم
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام گندم

       گندم رقم میهن (C-84-8)   شجره B k t /90-Zhong87                   منشاء                          ایرانی تیپ رشد                         زمستانه میانگین تعداد روز تا سنبله دهی (از ۱۱دی ماه)                           131    میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی(از ۱۱دی ماه)                            175 میانگین دوره پر شدن دانه                          44روز میانگین ارتفاع بوته                         84 سانتیمتر خوابیدگی بوته…..