دسته: بیماریهاRSS
بیماری های مهم لوبیا
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۴ دیدگاه

بیماری های مهم لوبیا

پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا در اکثر مناطق زیر کشت این محصول در دنیا وجود دارد. اولین علائم بیماری یک تا دو هفته بعد از کاشت به صورت خطوط باریک کشیده قرمز روی هیپوکوتیل و ریشه گیاهچه های لوبیا ظاهر می شوند. سپس ریشه های اولیه و ثانویه مورد حمله قرار گرفته…..