دسته: ذرت علوفه ایRSS
ارقام ذرت
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام ذرت

ذرت-سال ۵۹     ذرت هبپرید سینگل کراس دیررس، رقم سینگل کراس ۷۰۴، سال ۱۳۵۹       ذرت هبپرید دابل کراس زودرس، رقم دابل کراس ۳۷۰، سال ۱۳۵۹     ذرت-سال ۶۸     ذرت هبپرید سینگل کراس دیررس، رقم سینگل کراس ۷۱۱، سال ۱۳۶۸       ذرت هبپرید سینگل کراس متوسط رس،…..