دسته: زیتونRSS
ارقام زیتون
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام زیتون

ارقام زیتون ویژگی مهمترین ارقام ایرانی زیتون در جدول زیر آمده است:     دیف نام رقم خصوصیات میوه خصوصیات درخت % روغن زمان برداشت مورد مصرف   ۲ روغنی محلی بیضی- وزن g 4-3 پرمحصول-اندازه بزرگ-تاج نسبتا باز- ریشه دهی قلمه ۸۵% ۳۰-۲۵ به وزن تر اواخر آذر و اوائل دی روغنی ۳ فیشمی…..