دسته: دانستنیهای علمی کشاورزیRSS
دستورالعمل های موسسه دیم کشور در زمینه غلات، حبوبات، علوفه و دانه های روغنی
۲۵ آذر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

دستورالعمل های موسسه دیم کشور در زمینه غلات، حبوبات، علوفه و دانه های روغنی

دستورالعمل عدس نهایی ۹۹ دستورالعمل نهایی نخود ۹۹ دستورالعمل فنی کشت کلزا دیم ۱۳۹۹ دستورالعمل گلرنگ دیم ۱۳۹۹ دستورالعمل علوفه دیم۱۳۹۹ ۹۹ نهایی – دستورالعمل فنی کشت جو دیم اقلیم سرد نهایی- دستورالعمل_فنی آبیاری تکمیلی گندم دیم۹۹ اقلیم گرم-دستورالعمل فنی گندم دیم ۹۹ -نهایی اقلیم معتدل-دستورالعمل فنی گندیم دیم ۹۹