دسته: تعرفه خدماتRSS
خدمات پژوهشی ،مشاوره ای و نظارتی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خدمات پژوهشی ،مشاوره ای و نظارتی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

 خدمات پژوهشی ،مشاوره ای و نظارتی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با برخورداری از امکانات موجود در بخش ها و ایستگاههای تحقیقاتی و گروه های آموزشی مجموعه ای غنی از کارشناسان و متخصصین مجرب در زمینه های تخصصی را به منظور ارائه خدمات پژوهشی…..