دسته: جدیدترین نشریات و دستورالعمل های فنی مرکزRSS
مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی

موسسه/پژوهشکده: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان: مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی یافته منتج از پروژه شماره:  91154-13-61-6             مدت اجرای پروژه: دو سال و شش ماه  مجری مسئول:         درجه علمی:   مجری:   آزاده میر شمس الهی   درجه علمی:  مربی پژوهشی آدرس الکترونیکی مجری:  Iranmirshams@yahoo.com     تعریف مسئله و اهمیت موضوع: از…..