سومین جلسه ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش با حضور گروه ارزشیابی برگزارگردید

دسته: اخبار مرکز
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۵ تیر ۱۳۹۹

سومین جلسه گروه ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی مرکز با حضور گروه ارزشیابی برگزار گردید. در این جلسه ۶ عنوان پروژه  تحقیقاتی مربوط به بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز با عناوین ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از ارائه گزارش مهندس بابایی مجری این پروژه ها و تطبیق نحوه اجراء و یادداشت برداری های هر پروژه با پروپوزال مصوب مربوطه، نهایتاً نسبت به ارزشیابی هر یک از پروژه ها اقدام گردید.

  • ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم نان در آزمایشات یکنواخت سراسری اقلیم سرد و معتدل سرد کشور تحت شرایط دیم(۲۵th ER.)
  • ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های امید بخش گندم نان درآزمایش‌های یکنواخت سراسری اقلیم مناطق سرد و معتدل دیم (۲۶th ER.)
  • ارزیابی عملکرد و پایداری ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته سراسری اقلیم سرد کشور در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پس از مرحلۀ گلدهی(ARWYT-C98)
  • بررسی پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پس از مرحلۀ گلدهی در مناطق سرد کشور(ERWYT-C97)
  • بررسی پایداری عملکرد دانه در لاین های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد کشور(ERWYT-C98)
  • ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین در آزمایش یکنواخت مقدماتی مقایسه عملکرد دانه در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در اقلیم سرد کشور( PRWYT-C98)

http://manrrc.ir/wp-content/uploads/2019/05/ravabet7.gif


نوشته شده توسط:میرفتاح - 742 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۸
برچسب ها: