آموزش کارکنان

دسته: آموزش کارکنان
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تعاریف عملیاتی مورد استفاده

 

دوره آموزشی : تمام آموزشهای بدو خدمت ، حین خدمت و ضمن خدمت ، کارکنان و مدیران را در برمی گیرد که در قالب برنامه آموزشی دارای مجوز ، به منظور اجرا مصوب می گردد.

 انواع دوره های آموزشی :

۱. دوره های آموزشی تخصصی : آموزشهایی است که شاغل را برای کسب توانایی های معینی از یک شغل خاص آماده می کندبه طوری کهشاغل از دانش فنی و عملی و نیز مهارتهای لازم برای انجام بهینه وظایف محوله برخوردار باشد.

۲٫ دوره های آموزشی ویژه : به منظورتکمیل مهرات های تخصصی شاغلین و بر اساس مقتضیات مکان و زمانی دوره ها که برای هر رشته فرعی شغلی و هر واحد سازمانی اجرا می شود.

۳٫ دوره های آموزشی عمومی : به آموزشهایی اطلاق می شود که بینش کارکنان را در زمینه موضوعات اجتماعی ، فرهنگی (عقیدتی) و دانش روز (ICDL ، زبان ……… ) افزایش می دهد.

 برنامه آموزشی : تقویم آموزشی که برای برنامه ریزی اجرایی دوره های آموزشی مصوب تمامی واحدهای سازمانی تهیه و تدوین شده و برای اجرا به مراکز ابلاغ می گردد.

 مجوز موردی : مجوزهایی که بنا به ضرورت ، فقط شامل دوره های تخصصی رشته های شغلی تخصصی می باشد که با اطلاع قبلی مرجع ذیربط ، توسط دفتر صادر می گردد.

رابطین آموزشی : نمایندگان آموزشی واحدهای ستادی که بنا به ابلاغ واحد متبوع و با تایید دفتر آموزش کارکنان مسئول پیگیری کلیه امور آموزشی از طرف آن واحد ستادی می باشد.

 تعاریف دوره های آموزشی بر اساس شیوه برگزاری : ملی ، منطقه ای و استانی

دوره های ملی : دوره هایی که بر اساس نیاز آموزشی مشترک کل کشور ، در برنامه آموزشی جهت اجرا پیش بینی می شود و اعتبار آن با هماهنگی دفتر و از محل ۱% اعتبارات هزینه ای واحدهای ستادی تامین می گردد . بنابراین فراگیران این دوره از واحدهای سازمانی وزارت متبوع در سطح کشور و کارکنان ستاد وزارت می باشد.

دوره های منطقه ای : دوره هایی که بر اساس نیازهای آموزشی مشترک در منطقه پیش بینی می شود و فراگیران آن از واحدهای سازمانی چند استان که در تقسیم بندی مناطق اموزشی در یک منطقه قرار می گیرند ، می باشند واعتبار آن از محل تامین اعتبارات استان مجری تامین می گردد.

دوره های استانی : دوره هایی که بر اساس نیازهای آموزشی استان در برنامه سالیانه جهت اجرا پیش بینی می شوند و از محل ۱% اعتبارات هزینه ای استان تامین اعتبار می گردد . بنابراین فراگیران این نوع دوره از واحدهای سازمانی یک استان می باشند.


نوشته شده توسط:admin - 142 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۷
برچسب ها: