عملکرد سالیانه

دسته: عملکرد سالیانه
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
  بخش تحقیقات علوم دامی
 
 
 
 
بخش تحقیقات فنی و مهندسی
 
 
 
بخش تحقیقات آبخیزداری
 
 
 
بخش تحقیقات منابع طبیعی
 
 
 
بخش تحقیقات منابع طبیعی
 
 
 
بخش تحقیقات خاک و آب
 
 
 
برنامه کار بخش تحقیقات گیاهپزشکی
 
 
 
برنامه کار بخش تحقیقات اقتصادی
 
 
 
برنامه کار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 

 

  پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته مرکز
  

 

  گزارش عملکرد شش ماهه اول ۹۱
  
 
 
ایستگاه خمین
اندازه پرونده : ۱۴۵۲۸۳ bytes  |  تعداد دریافت : ۱۳     |
 
 
مکانیزاسیون
اندازه پرونده : ۱۱۸۹۶۲ bytes  |  تعداد دریافت : ۰     |
 
 
گیاهپزشکی
اندازه پرونده : ۱۹۱۶۵۳ bytes  |  تعداد دریافت : ۲     |
 
 
دامپروری
اندازه پرونده : ۱۲۴۷۴۷ bytes  |  تعداد دریافت : ۸     |
 
 
آب و خاک
اندازه پرونده : ۲۵۰۳۸۲ bytes  |  تعداد دریافت : ۱۰     |
 
 
اقتصادی
اندازه پرونده : ۱۳۱۲۴۰ bytes  |  تعداد دریافت : ۵     |
 
 
آبخیزداری
اندازه پرونده : ۱۸۱۸۱۹ bytes  |  تعداد دریافت : ۸     |

 

  گزارش سالیانه
  
 

 

  گزارش عملکرد شش ماهه دوم ۹۱
  
 
 
اقتصادی و اجتماعی
اندازه پرونده : ۱۶۲۴۹۵ bytes  |  تعداد دریافت : ۸     |
 
 
منابع طبیعی
اندازه پرونده : ۱۸۴۸۲۴ bytes  |  تعداد دریافت : ۲     |
 
 
اصلاح بذر
اندازه پرونده : ۳۳۷۵۹۳ bytes  |  تعداد دریافت : ۶     |
 
 
مکانیزاسیون
اندازه پرونده : ۱۰۴۳۲۷ bytes  |  تعداد دریافت : ۰     |
 
 
علوم دامی
اندازه پرونده : ۱۶۴۷۹۵ bytes  |  تعداد دریافت : ۱۰     |
 
 
گیاهپزشکی
اندازه پرونده : ۲۵۸۰۹۹ bytes  |  تعداد دریافت : ۳     |

 

  گزارش عملکرد شش ماهه اول ۹۲
  
 
 
مکانیزاسیون
اندازه پرونده : ۱۱۳۸۴۴ bytes  |  تعداد دریافت : ۵     |
 
 
علوم دامی
اندازه پرونده : ۷۸۸۰۶ bytes  |  تعداد دریافت : ۹     |
 
 
انار
اندازه پرونده : ۲۰۱۶۵۸ bytes  |  تعداد دریافت : ۹     |
 
 
آبخیزداری
اندازه پرونده : ۱۶۱۱۴۸ bytes  |  تعداد دریافت : ۲     |
 
 
منابع طبیعی
اندازه پرونده : ۱۲۹۳۶۵ bytes  |  تعداد دریافت : ۷     |
 
 
محلات
اندازه پرونده : ۱۲۸۰۵۷ bytes  |  تعداد دریافت : ۸     |
 
 
خاک و آب
اندازه پرونده : ۱۱۵۲۹۰ bytes  |  تعداد دریافت : ۳     |
 
 
اقتصادی
اندازه پرونده : ۷۷۹۶۴ bytes  |  تعداد دریافت : ۷     |
 
 
گیاهپزشکی
اندازه پرونده : ۸۹۱۵۴ bytes  |  تعداد دریافت : ۵     |

 

  گزارش عملکرد شش ماهه دوم ۹۲
  
 
 
علوم دامی
اندازه پرونده : ۱۲۰۸۳۲ bytes  |  تعداد دریافت : ۷     |
 
 
اصلاح بذر و نهال
اندازه پرونده : ۵۵۰۶۵ bytes  |  تعداد دریافت : ۱۵     |
 
 
فنی و مهندسی
اندازه پرونده : ۱۹۱۳۱ bytes  |  تعداد دریافت : ۳     |
 
 
ثبت بذر
اندازه پرونده : ۳۸۴۰۰ bytes  |  تعداد دریافت : ۵     |
 
 
گیاهپزشکی
اندازه پرونده : ۲۳۳۸۶ bytes  |  تعداد دریافت : ۳     |
 
 
خاک و آب
اندازه پرونده : ۲۱۰۶۲ bytes  |  تعداد دریافت : ۳     |
 
 
اقتصادی
اندازه پرونده : ۲۳۹۰۳ bytes  |  تعداد دریافت : ۱۱     |
 
 
منابع طبیعی
اندازه پرونده : ۲۸۴۷۱ bytes  |  تعداد دریافت : ۶     |

 

  گزارش عملکرد شش ماهه اول ۹۳
  
 
 
اصلاح و تهیه نهال و بذر
اندازه پرونده : ۵۴۹۸۸ bytes  |  تعداد دریافت : ۸     |
 
 
بخش منابع طبیعی
اندازه پرونده : ۲۷۹۶۰ bytes  |  تعداد دریافت : ۱۱     |
 
 
بخش گیاهپزشکی
اندازه پرونده : ۲۵۱۹۰ bytes  |  تعداد دریافت : ۶     |
 
 
بخش فنی و مهندسی
اندازه پرونده : ۲۵۹۹۰ bytes  |  تعداد دریافت : ۵     |
 
 
بخش علوم دامی
اندازه پرونده : ۹۵۷۴۴ bytes  |  تعداد دریافت : ۵     |
 
 
بخش خاک و آب
اندازه پرونده : ۲۵۵۲۵ bytes  |  تعداد دریافت : ۸     |
 
 
بخش اقتصادی اجتماعی و ترویجی
اندازه پرونده : ۲۳۵۴۶ bytes  |  تعداد دریافت : ۱۴     |
 
 
بخش آبخیزداری
اندازه پرونده : ۲۹۸۶۲ bytes  |  تعداد دریافت : ۶     |


نوشته شده توسط:admin - 142 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹
برچسب ها: