اطلاعات تماس

نشانی:اراک، بلوار امام علی (کمربندی شمالی)،میدان امام حسن ابتدای جاده روستای مبارک آباد، نرسیده به میدان میوه و تره بار،

کد پستی :۳۸۱۸۸۹۱۱۳۸
صندوق پستی: ۸۸۹-۳۸۱۳۵

تلفن: ۳-۳۶۷۵۵۷۰ ۳ (۰۸۶)دورنگار: ۳۶۷۵۵۶۹ ۳ (۰۸۶)
ایمیل مرکز:Markazi@Areo.ir

نقشه دسترسی به مرکز

آدرس( ECE) :    ece_res_markazi@areo.ir

سامانه پیامکی مرکز : 

۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۴۴۳۱

تلفن گویای مرکز

۳۳۱۳۸۰۰۴

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهار شنبه

 صبح ۷٫۱۵ – ۱۵ عصر